Charakteristika oboru

V dnešním světě, plném informačních technologií, je grafický design velmi žádaným oborem. Škola při vyučování odborných předmětů tohoto oboru plánuje uplatňovat ve zvýšené míře skupinové a projektové vyučování, kde je prioritou téma, které je probíráno současně jak v odborné, tak i v praktické složce vzdělávání. Žákům to pomáhá získávat komplexní vědomosti a dovednosti, při uvědomení si mezipředmětových vztahů. Součástí výuky je množství praktických předmětů, při kterých využíváme současné vybavení, se kterým se lze následně setkat i v profesionální praxi. Student má tak možnost si vše takzvaně „osahat” už na škole. Studenti se během studia setkají jak s tradičními výtvarnými postupy (kresba, malba, grafika…), ale také s novodobějšími digitálními technikami (vektorová grafika, digitální upravování fotek, flashová animace…) a uplatní tak nejen svoje představy, ale i fyzickou zručnost.

 

Mezioborové prolínání

Při přípravě nového oboru škola navázala úzkou spolupráci s akademickým malířem Františkem Zálab­ským, který bude odborným garantem odborné části výuky včetně grafických dílen.

Dále spolupracujeme s Ing. arch. Milanem Košařem, členem předsednictva Asociace pro urban­ismus a územní plánování ČR a členem představenstva České komory architektů, který bude poradcem a odborným garantem pro odborný předmět Grafický design a navrhování. Podporujeme workshopy z nejrůznějších oblastí grafické a výtvarné tvorby, při nichž si studenti zábavnou formou pod vedením zkušených odborníků prohloubí své praktické dovednosti. Mezi jinými například se známou výtvarnicí Klárou Klose.

 

Individuální přístup

Jsme si vědomi, že studenti k nám přicházejí z různých škol, kde na výtvarnou (vizuální) složku vzdělání byl kladen rozdílný důraz. Stejně tak chápeme, že v tomto oboru nelze pracovat a učit se uniformním tem­pem. Každý je svébytná individulaita a baví ho (nebo hledá na této škole) něco jiného. Máme to na paměti a při konzultacích v hodinách a to zejména v praktických předmětech dbáme na to, aby zadané úkoly žáky především bavily a tím se na nich naučili něco nového nenásilnou cestou...

 

Uplatnění absolventa v praxi

- grafická studia

- reklamní agentury

- redakce novin/časopisů

- výtvarná a propagační činnost

- grafik/výtvarník na volné noze

- knižní a publikační tvorba

- vysoké školy s výtvarným zaměřením

 

Roční školné pro jednoho žáka činí 17 520


(©) www.cervenypes.cz, 2012